28 квітня 2017 року у Кіровоградській обласній бібліотеці для дітей ім. Т.Г. Шевченка відбувся обласний етап Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія 2017», який зібрав 39 кращих читачів, учнів 6 та 7 класів міст та сіл нашої області.

Детальніше...

 

Чижевський Д.И. Материалы к биографии (1894-1977) . - Библиотека-фонд «Русское Зарубежье»Русский путь,2008.-848 с.: ил. ISBN: 978-5-98854-007-6, 978-5-85887282-5

В первый том «Избранного» филолога, философа русского зарубежья Дмитрия Ивановича Чижевского (1894–1977) вошли материалы к биографии ученого. До сих пор жизнь и творчество этого выдающегося слависта были мало известны российскому читателю. Труды Чижевского в России почти не переиздавались, его биография до сих пор не получила полного и объективного освещения. Данное издание восполняет этот пробел. «Материалы к биографии» дают возможность читателю восстановить биографический контекст научной деятельности Д.И.Чижевского и предваряют следующие тома, в состав которых войдут избранные труды по философии и филологии.

 

 

 

Д. И. Чижевський. Гегель в России. – М.: Наука, 2007.-412 с. ISBN   978-5-02-026916-3

Книга культуролога-слависта Д. И. Чижевского (1894-1977) "Гегель в России" является выдающимся образцом историко-философского исследования. Строгая достоверность, выдающееся литературное мастерство и продуманная концепция русской философии позволили автору воссоздать драматическую картину освоения гегелевских идей русской общественностью.
Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей русской философской и общественной мысли.

 

 

 

Чижевський Д. І. Порівняльна історія слов'янських літератур. - Академвидав, 2005.-288с.

Працю Д. Чижевського «Порівняльна історія слов'янських літератур», опубліковану німецькою мовою в 1968 р., донині в Україні не перекладали. Не фігурувала вона і в системному науковому обігу, лише зрідка цитувалась окремими дослідниками як значущий науково-освітній матеріал. Відтепер її зможуть використовувати у своїй роботі вчені-славісти, викладачі вищої школи, студенти філологічних та інших гуманітарних спеціальностей, а також ті, хто цікавиться слов'янськими літературами як особливим художнім феноменом.


 

 

 

 

 

 

Чижевський Дмитро. Філософські твори: у 4-х тт. / Під заг. ред. В. Лісового. – Т. 1. – К.: Смолоскип, 2005. – XXXVIII+402 с. Ціна 75 грн.

Чотиритомне видання філософських творів Дмитра Чижевського (1894–1977) є виданням багатющої спадщини видатного історика філософії України. Воно охоплює усі найважливіші твори Дмитра Чижевського з історії філософії в Україні, української та західноєвропейської філософської думки. Чимало з них вперше з’являються друком в українському перекладі (зі словацької, англійської, німецької та французької мов). До першого тому включено найважливіші два твори вченого: «Нариси з історії філософії на Україні» (1931) та «Філософія Г. С. Сковороди» (1934).
Видання підготовлено до друку зусиллями співробітників відділу історії філософії України Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України під керівництвом кандидата філософських наук Василя Лісового.

 

Чижевський Дмитро. Філософія Г. С. Сковороди / Підготовка тексту й переднє слово проф. Леоніда Ушкалова. – Харків: Прапор, 2004. – 282 с.

«Філософія Г. С. Сковороди» є однією з найвідоміших праць видатного українського вченого Дмитра Чижевського (1894–1977). Уперше вона побачила світ іще 1934 року. Чижевський схильний розглядати філософію Сковороди як справжню серцевину нашої інтелектуальної традиції. “Сковорода, – писав він, – є останній представник українського духового барока, з другого боку, він – український "передромантик": але бароко та романтика – саме ті періоди духової історії, що наклали на український дух найсильніший відбиток. Отож, Сковорода стоїть у центрі української духової історії...”. У своїй книзі Чижевський на багатому джерельному матеріалі досліджує засади сковородинської метафізики, антропології, гносеології, етики. Універсалії та образи українського філософа яскраво увиразнені на тлі античного платонізму й неоплатонізму, патристики, середньовічної та новочасної (передовсім німецької) містики. Деякі тези, що їх уперше висунув і обґрунтував Чижевський, як-от думка про те, що творчість Сковороди є “коментарем” до Святого Письма, що вона посутньо пов’язана з містичною традицією, а найвиразнішими прикметами сковородинського “барокового стилю” є антитетичність і символізм, з часом перетворилися на усталені сюжети академічної сковородіани. Ба більше, книга Чижевського про Сковороду – важлива віха на шляху пізнання українською людиною самої себе. “Без нарисів Дмитра Чижевського про філософію в Україні та книжки про Сковороду, – казав колись Євген Маланюк, – важко уявити духовне життя мого покоління”. Поза сумнівом, шановний Читачу, ця книга може стати подією і в Вашому житті.


 

Чижевський Д. І. Історія української літератури/ Дмитро Чижевський; Авт. передм. М.К.Наєнко. — К.: Академія, 2003. — 567 с. — (Сер. "Альма-матер"). — Бібліогр.: С. 558-567.

Це поки що єдине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією, визначальним у якій є погляд на літературу як феномен естетики. Широковідомим серед української громадськості воно стало в останні роки минулого століття, оскільки тривалий час до нього ставилися як до «диверсійного».Пропоноване видання містить «Історію української літератури (від початків до доби реалізму)» та своєрідне продовження її — «Реалізм в українській літературі».
Для студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами становлення та розвитку вітчизняної літератури.

 

 

Книги про Д.Чижевського:

Надъярных Н.С.Дмитрий Чижевский. Единство смысла. - Москва : Наука, 2005.-366 с. ISBN 5-02-033225-9

В этом первом монографическом исследовании о Д.И. Чижевском (1894—1977) воссоздан облик ученого в контексте социальной и культурной истории, показан его взгляд на мир, словесность и место в них человека. Филолог, философ, культуролог Чижевский вошел в мировую науку как крупный славист - русист, украинист, богемист, полонист, кроатист. По малоизвестным и архивным материалам восстановлены его жизнеописание, окружение, этапы деятельности (Россия, Украина, Чехословакия, Германия, США). В центре внимания - Чижевский русист и украинист. Филологическая школа Чижевского основана на философской герменевтике, прочных связях с историей, антропологией, лингвистикой. Для филологов, историков, культурологов.

 

 

 

Твори Д.І.Чижевського:

 1. A Histori of Ukranian Literature. — New York, 1997. — 815 s.
 2. Comparative History of Slavic Literatures . 1971
 3. Das heilige Russland.1959
 4. Dostojevskij Studien . 1931
 5. Geschichte der altrussischen Literatur: Kiever Epoche (1948 і 1960)
 6. G.S.Skovoroda. Mьnchen, 1974; Dostoevskij und die Aufklдrung. Tьbingen, 1975.
 7. Hegel bei den Slavan. Reichenberg, 1934
 8. Hegel in Russia. Париж, 1939 (на нем. яз. в сб. «Hegel bei den Slaven», подред. Чижевского. Рейхенберг, 1937).
 9. Hegel in Russland // Hegel bei den Slaven. — [Halle], 1934
 10. On Romanticism in Slavic Literatures. 1957
 11. Outline of Comparative Slavic Literatures. 1952
 12. Russische Geistesgeschichte. Hamburg, 1939-1960. Bd. 1-2;
 13. Russische Literaturgeschichte des 19 Jahrhunderts.1964
 14. Russland zwischen Ost und West. Berlin, 1961;
 15. Štúrova filozofia života . 1941
 16. Антична філософія в конспективному вигляді: Лекції читані в Богословсько-Педагогічній Академії УАПЦ в Мюнхені. — Вид. 2-е. — Кіровоград. — 1994. — 71 с. (поперед. вид. 1946, 1947)
 17. Баадер и Россия // Новый журнал. — Нью Йорк, кн. 35, С. 301-310.
 18. В’ячеслав Липинський як філософ історії // Дзвони. — 1932. — №6 ; // Філософська і соціологічна думка. — 1991, № 10. — С. 51-62.
 19. Выставки русских художников в Европе // Новый журнал. — Нью Йорк, 1958, кн. 53. — С. 80-97.
 20. Гегель в России. — Париж, 1939; Sturova filozofija żivota. — Praha, 1941.
 21. До проблем барокко // Сучасність. — 1974. — № 4. — C. 42-54.
 22. До проблеми двійника у Достоєвського // Філософська і соціологічна думка. — 1994. — № 5-6. — С. 7-75.
 23. Жизнеописание // Философская и социологическая мысль. — 1990. — № 11. — С.31-35.
 24. Значіння Харківського університету в українському духовному житті // Кур'єр Кривбасу. — 1997. — Березень. — С. 8-103.
 25. Із завдань славістичних бібліотек // Бібліотечний вісник. — 1996. — № 2. — С.24-25.
 26. Історія української літератури / Дмитро Чижевський; Авт. передм. М.К.Наєнко. — К.: Академія, 2003. — 567 с. — (Сер. "Альма-матер"). — Бібліогр.: С. 558-567.
 27. Історія української літератури : Від початків до доби реалізму / Дмитро Чижевський; Авт.передм. М.К.Наєлнко. — Тернопіль: Презент, 1994. — 478,[2] с. — Бібліогр.: С. 462-472.
 28. Історія української літератури. — Нью Йорк: Українська Вільна Академія наук у США, 1956. — 511 c.
 29. Історія Української літератури. Інститут заочного навчання при Українському Вільному Університеті // Нариси історії укр. літератури й критики. — Мюнхен. — 1994. — С.2-46.
 30. Князь Николай Сергеевич Трубецкой // Современные записки. Париж. 1939. — № 68. — С. 445-467.
 31. Кризис советской  философии // Современные записки. -1930.- Т. 40
 32. Культурно-історичні епохи. 2-е вид. — Монреаль, 1978.
 33. Культурно-історичні епохи // Єлисавет. — 1992. — 28 жовтня.
 34. Логика и этика // Там же. — 1931. — Т. 4
 35. Логіка. — Прага, 1924
 1. Магічне метання списа // Діалог культур: Св. Письмо в укр. пам’ятках. — К., 1999.
 2. На теми філософії історії // Кур'єр Кривбасу. — 1997. — Березень. — С. 91-98.
 3. Нариси з історії філософії на Україні. — К.: Вид-во "Орій" при УКСП "Кобза", 1992. — 230 с. — (Спадок).
 4. Нариси з історії філософії на Україні. — Нью Йорк, 1991. — 175 с.
 5. Нариси з історії філософії на Україні. — Прага, 1931.
 6. Научные публикации Д.Чижевского, указанные им самим при поступлении в Галльский университет на должность лектора славистики в 1932 году // Философская и социологическая мысль. — 1990. — № 11. — С. 52-54.
 7. О литературной пародии // Новый журнал. — Нью Йорк, 1965, кн.79. — С.118-140.
 8. О формализме в этике // Научные труды Русск. Народного Ун-та в Праге. — 1928. — Т. 1
 9. О "Шинели" Гоголя / Предисловие, примечания и подготовка текста к публикации М. Васильевой //Дружба народов . - 1997.- № 1
 10. П. О. Куліш — укр. філософ серця // Філос. студії-99, К., 1999.
 11. Памфил Юркевич // Основа. — 1993. — № 24 (2). — С. 155.
 12. Платон o разумном начале космоса и государства. — Париж, 1937.
 13. Платон в Древней Руси // Записки Русск. Ист. Общ-ва в Праге. — 1930. — Кн. 2;
 14. Поза межами краси. — Нью Йорк, 1952. — 22 с.
 15. Порівняльна історія слов’янських літератур.- Академвидав,2005.-288с.
 16. Почему 1-го августа бывает кресный ход на воду // Вестник русского студенческого христианского движения. — Париж — Нью Йорк, 1955. — № 38. — С. 25-28.
 17. Проблема двойника // Достоевский (издано А.Бемом). I. Прага, 1929
 18. С.Л.Франк как историк философии и литературы // Философская и социологическая мысль. — 1990. — № 11. — С. 36-49.
 19. Сведенборг у слов’ян // Діалог культур: Св. Письмо в укр. пам’ятках. — К., 1999
 20. Сімнадцяте сторіччя в духовній історії України // Хроніка 2000. — 2000. — № 1 (37-38). — C. 202-216.
 21. Сковорода и немецкая мистика // Научные труды Русск. Народного Ун-та в Праге. — 1929. — Т. 2.
 22. Советская  философия // Совр. записки. -1927.- Т. 33
 23. Т. Шевченко і Д. Штраве: (Вступне слово Реви Лесі) // Слово і час. — 1999. — № 3. — C. 18-29; № 4-5. — С. 39-45.
 24. Теорія символів Г.Сковороди : Hieroqlyphica , emblemata , simbola (Друкується за виданням: Чижевський Д.І. Філософія Г.С.Сковороди. — Варшава,1934. Фрагмент з другої частини цієї унікальної праці подаємо в розділі "Філософія релігії") // Хроніка 2000. — 2000. — № 2 (39-40). — C. 58-67.
 25. Три книги о Гоголе (Рецензия) // Новый журнал. — Нью Йорк, 1955, кн. 41. — С. 277-288.
 26. Українська філософія / Українська культура: Лекції за редакцією Д. Антоновича. — К.: Либідь, 1993. — С.146-167.
 27. Українське літературне барокко // Нариси історії укр. літ. й критики. — Мюнхен, 1994. — С.41-204.
 28. Український літературний барок: Нариси / Підготовка тексту та мовна редакція Леоніда Ушкалова; вступна стаття Олекси Мишанича. — Харків: Акта, 2003. — 460 с.
 29. Философия Г.Сковороды // Записки русской академической группы в США. — 1992-93. — т. ХХV. — С.43-67.
 30. Філософія Г. С. Сковороди. — Варшава, 1934 (доповнене перевид. нім. мовою: Skoworoda: Dichter, Denker, Mystiker. — 1974; фрагменти див.: Хроніка-2000. — Вип. 37 — 38. — К., 2000)
 31. Філософія Г.С.Сковороди / Підготовка тексту, мовна редакція та вступна стаття Леоніда Ушкалова. — Харків: Акта. — 2003. — 432 с.
 32. Філософія Г.Сковороди. Вступ / Сковорода Григорій. Дослідження, розвідки, матеріали: Зб.наукових праць. — К.: Наук.думка, 1992. — С.237-248.
 33. Філософія Г.Сковороди: Сковорода-містик // Хроніка 2000. — 2000. — № 2 (39-40). — C. 455- 474.
 34. Філософія і національність: Філософська і соціологічна думка. — 1990. — №10 (Подається також біографія Д.Чижевського). // Хроніка 2000. — 2000. — № 1 (37-38). — C. 606-616.
 35. "Філософія серця" Памфіла Юркевича (Нариси з історії філософії на Україні.) // Український світ. — 1994. — Січень-лютий. — С. 8-12.
 36. Філософські ідеї Шеллінга (1775-1854) на Україні // Проблеми філософії. — Вип. 92. — 1992. — С. 28-33.
 37. Філософія на Україні (спроба історіографії питання). — Прага, 1926 (2-е вид. — 1929).
 38. Философия искания в Советской России // Совр. записки.- 1928.- Т. 37
 39. Формализм в этике // Труды Рус. народного университета в Праге. I. 1929
 40. Чижевський Д., Оглоблин О. Опанас Лобисевич. 1732-1805. — Мюнхен — Нью Йорк: "Дніпрова хвиля", 1966. — С.9, 59.
 41. Шевченко і Д. Штравс // Слово і час. — 1999, — №3, 4 (те саме: Генеза. — 1988. — Вип. 1 — 2; першодрук. — 1931).
 42. Эвгемеризм в старославянских литературах // Новый журнал. — Нью Йорк, 1968, кн.92. — С.251-254.
 43. Юрій Клен, вчений та людина / Див. Збірник "Української літературної газети", 1956. — Мюнхен, 1957. — С. 157-166.
 44. Якоб Беме в Росії // Діалог культур: Св. Письмо в укр. пам’ятках. — К., 1999

 

 

Шановні олександрійці!

З травня 2009 року в Інтернет-центрах Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи відкрито

Інформаційні пунктителевізійної програми «Жди меня».

Усім бажаючим безкоштовно допоможуть розмістити на офіційній web-сторінці програми «Жди меня» заявку на пошук, перевірять чи шукають вас, проконсультують з інших питань.

Ми чекаємо Вас за адресами:

 

Інтернет-центр

Центральної бібліотеки ім.О.Пушкіна

(вул.Червоноармійська,41)

Режим роботи: щодня (крім п'ятниці)

з 8.00 до 18.00 год.

тел.: 7-01-80

Контактна особа: Ланіна Олена

 

 

Молодіжний Інтернет-центр

Юнацької бібліотеки

(пр. Леніна,100)

Режим роботи: щодня (крім понеділка)

з 8.00 до 18.00 год.

тел.: 7-04-50

Контактна особа: Шеремет Марта

 

 

 

Дитячий Інтернет-центр

Центральної дитячої бібліотеки ім.Ю.Гагаріна

(пр. Леніна,102)

Режим роботи: щодня (крім суботи)

з 8.00 до 17.00 год.

тел.: 7-42-56

Контактна особа: Додатко Наталія

 

 

Чекаємо пропозицій  для участі в проекті  від засобів масової інформації, організацій, установ та приватних осіб.

З пропозицією допомоги в пошуці по м. Олександрія, Олександрійському районі та за консультацією звертайтесь до керівника проекту – Троцюк Тетяни Володимирівни (директор ОМЦБС).

Телефон для контактів: 7-62-01

 

 

Чижевський Дмитро Іванович // Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/

 1. http://who-is-who.com.ua/bookmaket/kirovograd/2/6.html
 2. http://library.kr.ua/archives/kalend1999/chiz.html
 3. Стрелка Й. Всесвітнє значення Дмитра Чижевського // http://library.kr.ua/elmuseum/chizhevsky/strelka.html

Феденко П. Дмитро Чижевський (Спомин про життя і наукову діяльність)// http://library.kr.ua/elmuseum/chizhevsky/spomyn.html

 1. http://www.tovarish.com.ua/rus/archive/921/druhye_mat/Dmytryi_Ch.html - Елена ГОНОР. Дмитрий Чижевский: Уходя – уходи
 2. Пророк в чужом Отечестве // Режим доступу: http://www.rg-rb.de/2007/07/swi.shtml
 3. Мартынов А. Убежавший от Бога. Профессор Чижевский ценил народные верования выше канонической религиозности // Режим доступа: http://religion.ng.ru/printing/2008-12-03/7_chizhevsky.html
 4. Открыто мемориальную доску Дмитрию Ивановичу Чижевскому//  http://knuish.ru/news.php-quest-id-eq-729
 5. http://litopys.org.ua/chysk/chysk.htm
 6. http://www.hrono.info/biograf/bio_ch/chizhev_di.html
 7. http://litopys.org.ua/chyzh/chy.htm
 8. http://izbornyk.org.ua/chyzh/chy.htm
 9. http://zarubezhje.narod.ru/tya/Ch_098.htm

 

 

4 квітня 2014 року – 120 років від дня народження

Дмитра Івановича ЧИЖЕВСЬКОГО (23.03/04.04.1894 - 18.04.1977) - вченого-енциклопедиста, видатного філософа та історика культури і науки.

Д.І.Чижевський. Прага. Близько 1932.
Фотографія із зібрания В.Кортхаазе

ЧИЖЕВСЬКИЙ Дмитро Іванович — філософ, історик філософії та культури, славіст.

Народився в м. Олександрії Херсонської губернії (тепер Кіровоградська обл.) у родині дворянина. Після закінчення Олександрійської гімназії навчався у С.-Петербурзі (1911-1913рр.) та Київ. (1913-1918рр.) університетах, здобувши фах філософа і філолога. 1919 р. почав викладацьку діяльність у Києві. 1921 р. вимушений емігрувати. У 1921-24 рр. студіював філософію у Гайдельберзькому та Фрайбурзькому університетах, передусім у К. Ясперса, Е. Гуссерля, М. Гайдеггера. У 1924-32 рр. викладав філософію в Укр. педагогічному інституті (згодом — Вільний ун-т) у Празі, видав низку наукових праць кількома

європейськими мовами. З 1932 р., за рекомендацією Е. Гуссерля і М. Фасмера, читав славістику в університеті Галле, а відтак — у Марбурзі. У1949-56 рр. викладав славістику в Гарварді. Повернувся до Німеччини, щоб очолити кафедру славістики в Гайдельберзі, де працював до самої смерті. Дружина -  Лідія Израйлівна Маршак.

 

 


 

 

 

 

Дмитро Чижевський з сестрою Марією. Олександрія. 1902.
Із зібрания Х.Ю. цум Винкеля (Гейдельберг)

 

Читання лекції в Гале. Близько 1935.
Фотографія із зібрання В.Кортхаазе

 

 

 

 

 

 

Безкоштовний Wi-Fi доступ до всесвітньої мережі
в бібліотеках Олександрійської міської ЦБС

 

Бездротовий доступ Wi-Fi здійснюється в Інтернет-центрах при бібліотеках ЦБС. Технологія забезпечує гарантований зв’язок із точкою доступу в приміщеннях бібліотек та може одночасно підтримувати декілька десятків активних користувачів. Підключитися до мережі Wi-Fi можна за допомогою ноутбуків, нетбуків, планшетів, смартфонів, оснащених спеціальним устаткуванням. Ця послуга – безкоштовна для користувачів бібліотек.

 

Послуга надається в:

 • Центральній міській бібліотеці ім. О.Пушкіна
 • Центральній міській бібліотеці для дітей ім.Ю.Гагаріна
 • Бібліотеці-філії № 2 (смт. Димитрове, вул. Клубна,7)
 • Бібліотеці-філії № 5
 • Бібліотеці-філії № 7
 • Бібліотеці-філії № 8 для юнацтва
 • Бібліотеці-філії № 10
 • Бібліотеці-філії № 12

Користуйтесь перевагами доступу до мережі з використанням технології Wi-Fi, працюйте з власною комп'ютерною технікою у зручному для Вас місці – сучасній бібліотеці! Ми економимо Ваш час!

Література про життя і діяльність Д.І.Чижевського:

 

 1. Bibliography of the Publications of Dr. Cizevsky. Cambridge, 1975
 2. Bojko-Blochyn J. Dmytro Ivanovyč Čyževskyj. — Heidelberg, 1988
 3. Bojko-Blochin O. Prof. Dmytro Tschižewskij. München, 1978;
 4. Korthaase W. Dmytro Čyževskyj (1894 — 1977). — Berlin, 2000. Бібліогр.: [ЧудновО.] Вчений-енциклопедистД. І. Чижевський: Бібліогр. покажч. — Кіровоград, 1994.
 5. Müller L. Dmitrij Tschižewskij. 9.IV.1894—18.IV.1977 // Heidelberger Akademie der Wissenschaften für das Jahr 1978. S. 74—76.
 6. Orbis scriptus. Dmitrij Tschižewskij zum 70. Geburtstag / Hrsg. von Dietrich Gerhardt et al. München, 1966
 7. Festschrift fuer Tschizewskij zum 60. Geburtstag. Berlin, 1956
 8. Бонфельд С. Дмитро Чижевський та Борис Пастернак: заочне знайомство. Цей факт, що увійшов в аннали світової культури, має свою невелику, але цікаву історію // Народне слово. — 1997. — 9 вересня.
 1. Валявко І. Дм.Чижевський — фундатор поняття "філософія серця" // Слово і час. — 1998. — №8
 2. Валявко Ірина. Дмитро Іванович Чижевський як дослідник української філософської думки: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. філософ. наук. — Київ. — 1997. — 24 с.
 3. Васильева М.А. Чижевский Дмитрий Іванович (23.ІІІ (4.ІV).1894, Александрия, Херсон. губ. — 18.ІV.1977, Гейдельберг) — историк, философ, филолог // Литературная Энциклопедия Русского Зарубежья 1918-1940 Писатели русского зарубежья. — Москва, 1997. — C. 435-437.
 4. Геник С.М. Чижевський Дмитро // Геник С.М. 150 великих українців. — Івано-Франковськ, 2001. — С. 271.
 5. Гонор Е. Дмитрий Чижевский: Уходя – уходи// Товариш.-2007.-№27 (17 березня)
 6. Гумецька Ася "Для мене він залишиться завжди усміхненим..." // Народне слово. — 2001. — 22 лютого. — C. 3.
 7. Діалог культур: Матеріали Перших наукових читань пам'яті Дмитра Чижевського: Кіровоград-Київ 17-19 жовтня 1994 р./ Республіканська асоціація українознавців; КДПІ; Ін-т східноєвропейських досліджень НАН України; Східноєвропейський дослідний ін-т ім. В.К.Липинського; Наук. ред. Л.Довга. — К., 1996. — 149 с.
 8. Дмитро Чижевський // Сто великих украинцев / Михаил Гнатюк, Лидия Громовенко и др. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2002. — С. 446-449.
 9. Дмитрий   Чижевский  и мировая славистика: Сборник научных трудов / Редакторы Роман Мних, Евгений Пшеничный. Дрогобыч: Коло, 2003. 446 с. (Дрогобычский гос. пед. университет им. И.Франко; Немецкое товарищество Яна Амоса Коменского. Славистика. Том I). — На украинском, русском и польском языках.
 10. Закидальський Тарас. Досліди в діаспорі над історією вкраїнської філософії (Аналіз поглядів Д.Чижевського на сутність філософії на Україні). // Філософська і соціологічна думка. — 1993. — № 4. — С. 89-100.
 11. Записки обласної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського: До 100-річчя з дня народження Дмитра Чижевського. — Кіровоград, 1994. — С. 48.
 12. Козак Степан. Українська романтична історіософія з погляду Д.Чижевського // Філософська і соціологічна думка. — 1994. — № 5-6. — С.37-38.
 13. Кравців Б. 80-річчя професора Дмитра Чижевського // Сучасність. — 1974. — № 4. — C. 35-41.
 14. Кримський С. Д. Чижевський про нац. визначеність історико-філософського процесу в Україні // Філософська думка. — 1998. — №3.
 15. Куценко Л. Імена повертаються додому: З історії рідного краю // Народне слово. — 2000. — 2 листопада. — C. 3.
 16. Куценко, Леонід Васильович. Олександрія скитська в житті Нестора славістів // "Благословенні ви, сліди...". — Кіровоград: Центр.-Укр. вид-во, 1995. — 100, [2] с.: іл.
 17. Лісовий В. Д. І. Чижевський: онтологія, гносеологія, філософія культури // // Філософська і соціологічна думка. — 1994. — №5 — 6.
 18. Лісовський В. Дмитро Іванович Чижевський: онтологія, гносеологія, філософія культури // Філософська і соціологічна думка. — 1994. — № 5-6. — С. 4-18.
 19. Луців Л. Григорій Сковорода і його філософія. Дм.Чижевський про Сковороду // Альманах УНС, 1972. — С. 51-52.
 20. Мельниченко І. "Дмитро Чижевський: особистість і творчість": Міжнародна конференція, присвячена Д.І.Чижевському // Літературна Україна. — 2002. — 5 вересня. — C. 7.
 21. Миколаєнко Л. Український степ як естетичний феномен: Праця "Український степ як естетичний феномен" присвячена дослідженню естетичних багатств української землі і спирається на об'єктивний матеріал опису степу та української природи в літературі. Написана у 1928 році за рецензією професора Д.Чижевського. Уривки подаються за виданням: Праці Українського високого педагогічного інституту ім. Михайла Драгоманова у Празі. Науковий збірник. Т ІІ. — Прага,1932. Підготовка публікації — Н.Блошко // Хроніка 2000. — 2000. — № 1 (37-38). — C. 28-43.
 22. Мишанич, Олекса. На переломі: Літературознавчі статті і дослідження; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка. — К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002. — 437 с.: 1 л. портр. — Бібліогр.: с. 414-417. — Покажч. імен та назв с. 418-434.
 23. Надьярных Н. С.Возможность, равнозначная необходимости: К изучению литературоведческого наследия Д.Чижевского // Вопросы литературы. — 1999. — Ноябрь-декабрь. — C. 66-97.
 24. Надъярных Н.С. Дмитрий Чижевский. Единство смысла.- М: Наука, 2005
 25. Надьярных Н. С.Неисчерпанность духа. Концепция личностного сознания Д. Чижевского в диагностике литературного развития // Литературное зарубежье: Национальная литература — две или одна? Вып. II. М.: ИМЛИ РАН, 2002.
 26. Надьярных Н. С. Оправдание барокко по Дм. Чижевскому // Литературное зарубежье: Лица. Книги. Проблемы.. Вып. IV. М.: ИМЛИ РАН, 2007.
 27. Надьярных Н. С.Символ Г. Сковороды в понимании Дмитрия Чижевского // Нация. Личность. Литература. Вып. 2. М.: ИМЛИ РАН, 2003.
 28. Надьярных Н. С.Случай Дм. Чижевского во времяпотоке национального портретирования // Литературное зарубежье: Лица. Книги. Проблемы. Вып. III. М.: ИМЛИ РАН, 2005.
 29. Надьярных Н. С. «Собеседование мышления» И. Франко и Д. Чижевского // Литература, культура и фольклор славянских народов (XIII Международный съезд славистов). М.: ИМЛИ РАН, 2002.
 30. Надъярных Н.,Феноменология Д. Чижевского в зеркале и «зазеркалье» литературной практики // Литературное зарубежье: проблема национальной идентичности. Вып. I. М.: Наследие, 2000.
 31. Панченко В. Небо Дмитра Чижевського // Всесвіт. — 1995. — № 10-11. — С. 149-150.
 32. Петров, Віктор Українська література (Віктор Петров, Дмитро Чижевський, Микола Глобенко, Іван Мірчук. Історія української культури) Іван Мірчук, Віктор Петров, Дмитро Чижевський, Микола Глобенко; Український вільний ун-т. — Мюнхен; Львів, 1994. — 373 с.
 33. Пизюр Є. Дмитро Іванович Чижевський: До 60-літнього ювілею. — К.: Україна, 1955. — 52 с.
 34. Пизюр Євген Дмитро Іванович Чижевський : Публікується (у скороченому вигляді) за виданням: Пизюр Є.Дмитро Іванович Чижевський (до 60-літнього ювілею). — Вид-во "Україна",1955. Публікація А.Погорілого // Хроніка 2000. — 2000. — № 1 (37-38). — C. 617-637.
 35. Плетнев Р.В. Д.И.Ч. (Некролог) // Новый журн. -1977.- Кн. 128.
 36. Погорілий А. Д.І.Чижевський як історик української філософії // Проблеми філософії. — К. 1992. — Вип. 92. — С.20-27.
 37. Потаєва І. Про "філософію серця" в працях Д. Чижевського // // Філос. і соціол. думка. — 1994. — №5 — 6.
 38. Пріцак О., Шевченко І. Пам’яті Дмитра Чижевського // Філос. і соціол. думка. — 1990. — №9, 10
 39. Розумний Я. Дмитро Чижевський англійською мовою // Сучасність. — 1976. — № 7-8. — C. 234-235.
 40. Стрелка Йозеф. Всесвітнє значення Дмитра Чижевського // Київська старовина. — 1996. — Березень-квітень. — С. 96-98.
 41. Феденко П. Дмитро Чижевський (Спомин про життя і наукову діяльність) Вступне слово М.Вербового // Кур'єр Кривбасу. — 1994. — № 13, 14, 15, 16, 17, 18.
 42. Феденко П. Нестор славістики // Хроніка 2000. — 2000. — Вип. 35-36. — C. 411-416.
 43. Феденко, Панас. Д.І. Чижевський (Спомин про життя і наукову діяльність). — Мюнхен, 1979. — 40 с.
 44. Филипович Л. Дмитро Чижевський: як ми його бачимо // Філософська і соціологічна думка. — 1994. — № 5-6. — С. 98-102.
 45. Чижевський Д. Життєпис // Філос. і соціол. думка. — 1990. — №11.
 46. Чижевський Д. К.Мочульский. Андрей Белый. ИМКА-Пресс, Париж, 1955. (Рецензия) // Новый журнал. — Нью Йорк, 1955, кн. 42. — С. 290-297.
 47. Шаров І. Чижевський Дмитро Іванович // Шаров І. 100 видатних імен України. — К., 1999. — С. 453-457.
 48. Шерех Ю. Про літературу без політики (Д.Чижевський як історик української літератури) // Шерех Ю. Друга черга. — Сучасність, 1978. — С. 27-38.
 49. Шкандрій М. Історія, стиль, епоха, культура: до проблеми періодизації у Д. Чижевського // Слово і час. — 1995. — №7.
 50. Янцен В.В. К истории поступления и преподавания Чижевского в объединенном университете городов Галле и Виттенберга // Философская и социологическая мысль. — 1990. — № 11. — С. 49-52.
 51. Янцен В.В. Дмитрий Чижевский в Галле (из архивов Галле) // Философская и социологическая мысль, 1992, №12, с.86-87.