Дати та події, щодо яких встановлено лише рік:

200 років від дня народження Попруженка Георгія Івановича (1818-1889),

священника(протоієрея), викладача, письменника

 

Народився в с. Орлова Балка Олександрійського повіту Херсонської губернії.Закінчив Єлисаветградськедуховне училище, Херсонську духовну семінаріюта Київську духовну Академію (1843). Понад 30 роківвикладав в Одеській семінарії; добре знав грецьку,латинську, єврейську та німецьку мови. З 1888 –дійсний член Одеського товариства історії тастарожитностей.

У спогадах В. Яковлєвавідзначається: „Покойный отец Георгий был одной из самыхзамечательнейших и популярнейших личностей одесскойинтеллигенции, одним из выдающихся членов ее из средыправославного духовенства”.

Автор багатьох богословських праць: "Краткое изъяснение божественной литургии", видано 5 видань та переведено на новогрецьку мову; "Несколько слов об ученых трудах Фотия, патриарха Константинопольского" ("Херсонские Епархиальные Ведомости" 1864 р.— уривки із його магістерської дисертації); "Ведомость православного исповедания в Одесском градоначальстве за 1863 год" ("Труды Одесского Статистического Комитета", вып. 1); декілька проповідей, надрукованих в "Епархиальных Ведомостях". Залишились в рукописах: магістерська дисертація "О патриархе Фотии"; статті для довідникового словаря херсонсько-тавричеської єпархії; "Священномученик Григорий, патриарх Константинопольский"; "Святый исповедник Мартин, папа римский"; "Служба седми священномученикам, в Херсоне епископствовавшим" (складеного за дорученням архієпископа Іннокентія).Одна з них – “Краткое изъяснение божественной литургии” – витримала5 видань.

Помер 11.01.1889 в Одесі.

 

Бібліографія:

1.БоськоВ. М.ВидатніпостатіСтеповоїЕллади.Ч.1- . Кіровоград, 2004. – с.241

2. Босько В. Історичний календар Кіровоградщини на 2013 рік. Люди. Події. Факти./В. Босько/.- Кіровоград: Центр.-Укр.вид.-во, 2012.-С. 236.

 

 

 

160 років від дня народженняЧижевськоїМарії Дмитрівни (1858-1925),

педагога, художниці, учениці Іллі Рєпіна, матері Дмитра Чижевського

 

 

 

Донька заможних російських купців Єршових народилася у 1858 р.Закінчила Академію мистецтв у Санкт-Петербурзі.

У лютому 1889 року Іван Костянтинович Чижевський та Марія Дмитрівна Єршова побралися, а через шість тижнів після вінчання молодого офіцера було заарештовано за причетність до революційної діяльності. Марія Дмитрівна працювала тоді над випускною роботою на медаль під керівництвом Іллі Репіна, але змушена була залишити академію і заходитися клопотами про заміну чоловікові тюрми засланням, звертаючись навіть з "прошением на Высочайшее Имя". Як наслідок, поправивши здоров'я, Іван Чижевський з дружиною був висланий до Вологди, де родина провела трохи більше року і сім’я їхня поповнилася сином Костянтином. Жили на засланні уроками. Іван Костянтинович давав уроки математики, а Марія Дмитрівна вчила малюванню.

У лютому 1892 року Чижевських висилають в Олександрійський повіт під гласний нагляд поліції терміном на 5 років. Поява в Олександрії Чижевських відчутно позначилася на атмосфері громадського і культурного життя міста. Згодом будинок Чижевських став своєрідним центром, навколо якого об'єднувалася містечкова інтелігенція, прогресивне міщанство та панство.

Марія Єршова отримала прекрасну освіту, якою щедро ділилася з дітьми. "Зимою, — читаємо у спогадах її доньки, — тричі на тиждень мама займалася з нами малюванням. Окрім мене і брата, з нами вчилися діти наших друзів. Мама нам пояснювала як малювати, й дуже гарно розмовляла з нами про мистецтво, пояснювала картини художників, зрозумілі для нашого віку... Мати організувала з нами журнал, який називався "В часы досуга". Дівчатка Маруся і Галя Васько  писали про тварин. Брат перекладав з французької мови невеличкі оповідання".

 Талант, знання і природжений хист педагога Марії Дмитрівни не замикався сім'єю. Як і її чоловік, вона прагнула реалізувати ідеї народництва в просвітницькій роботі. Думку ж присвятити себе пропаганді мистецтва підказав Марії Дмитрівні Ілля Репін. Донька Марія згадує, як після поїздки сім'ї Чижевських в Куоккалу до Рєпіна, мати часто говорила, що великий художник наполіг на тому, аби Марія Дмитрівна звернулася в академію і взяла там свідоцтво на право викладати малювання. Він зобов'язав її давати уроки в школі і розшукувати обдарованих дітей та вчити їх мистецтву живопису. Тож повернувшись в Олександрію, Марія Дмитрівна влаштовулась викладачем малювання у чотирикласній школі, а згодом за безперервну і самовіддану працю отримала подяку від попечителя Одеського округу. Алей однією школою діяльність Марії Дмитрівни не обмежувалась. По кількох роках педагогічної праці вона була призначена земством «попечительницею» школи Чиркіна, водночас працювала співдиректором міської громадської бібліотеки, стала засновницею дитячого відділу в ній.

А ще були безплатні уроки малювання для обдарованих земляків. "Серед наших олександрійців, — читаємо у спогадах доньки, — мама вишукувала здатних до малювання і займалася з ними. Так кілька років у неї займався Львов — продавець з мануфактурного магазину. Потім він вступив до Одеської художньої школи. Сина візника Феоктистова мама "виловила", розмовляючи з візником, фаетоном котрого їхала, його було підготовлено до Полтавської художньої школи". Два учні Марії Дмитрівни згодом закінчили архітектурні факультети в Москві, а «учениця Т.Білоклавська повторила шлях учительки, закінчивши живописний клас та академію в Петербурзі». (З статті: Леонід Куценко. «Олександрія  скитська в житті Нестора славістів»)

 

 Бібліографія:

1.      Босько В. Історичний календар Кіровоградщини на 2013 рік. Люди. Події. Факти./В. Босько/.- Кіровоград: Центр.-Укр.вид.-во, 2012.-С. 237.

2.      Кохан А. Художник Божьей милостью из Александрии / Анатолий Кохан //Городской курьер.-2008. - 15 мая (№20). - с.11

3.      Мария (Ершова) Чижевская [Электронный ресурс] . - Режим доступа: http://artru.info/ar/44953/ . – Назв. с экрана

4.      Мария (Ершова) Чижевская [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://artchive.ru/artists/ershova_mariya_dmitrievna_chizhevskaya/biography – Назв. с экрана