130 років виповнюється загальноосвітньому

навчальному закладу І-ІІ ступенів № 8 Олександрійської міської ради

 

 

За дату народження школи маємо 1888 рік – це початок будівництва. Відомо, що ініціатива ця належала міському багатієві, володарю Березівських просторів пану Селіванову. Будівля планувалася як школа для власних дітей, але згодом у ній стали навчатися й діти бідняків.

В історії школи не один рік народження:

1903 – 1904 роки – роки початку інтенсивного будівництва.

1908 рік – перший випуск початкової школи.

1946 рік – друге народження школи, що була майже зруйнована під час Другої світової війни.

1956                 рік – школа стає семирічною.

1956 – 1969 роки –  роки великої добудови шкільних приміщень – класних кімнат збільшилося на вісім.

1969 – 1970- роки – закінчення добудови: типового спортивного залу, майстерні, їдальні, що стало гордістю всіх мешканців мікрорайону, педагогічного колективу, школярів і батьківської громадськості.

Родзинкою роботи закладу сьогодні є впровадження нових технологій у навчально-виховний процес відповідно до фізкультурно-оздоровчого напрямку роботи закладу. Організатором цієї роботи є творча група педагогів, яку очолює вчитель вищої категорії, старший учитель Романова В.В. Членами цієї групи активно впроваджуються в практику здоров’язберігаючі технології, що особливо яскраво проглядається в позакласній спортивно-оздоровчій роботі з учнями. У режимі навчального дня проводиться гімнастика перед заняттями, фізкультхвилинки, паузи на уроках. Для задоволення можливості задоволення потреб  учнів у фізичній активності регулярно проводиться шкільна спартакіада з 6 видів спорту, традиційні шкільні спортивні свята «Козацький гарт», «Веселі старти», родинні спортивні свята. Учні ЗНЗ № 8 – постійні не лише учасники, а й призери міських змагань з футболу, баскетболу, туризму, спортивного орієнтування .

Основний корпус школи №8, що зберігся до наших днів, - це пам'ятка архітектури, за стилем нагадує будівлі кінця ХVІІІ - початку ХІХ століття: великі вікна, їх різноманітне, вигадливе обрамлення, характерний орнаментальний фриз під карнизом. Це ріднить будівля з іншими старовинними будівлями, виконаними в тому ж стилі - жіночою гімназією, колишнім казначейством на вулиці Першотравневій.

Серед знаменитих випускників школи - Олімпійський чемпіон - гімнаст Григорій Місютін,  Заслужений артист Росії Віктор Бабич, актор кіно і театру О. Калягін.

 

Бібліографія:

1.      Історія школи [Електронний ресурс] . -Режим доступу: aleksandria_school8.klasna.com/uk/site/school-history.html.  – Дата перегляду: 18.08.2017. – Назва з екрану

2.      Школа №8 [Електронний ресурс] . -Режим доступу: http://oleksa.in.ua/?p=3427. – Дата перегляду: 18.08.2017. – Назва з екрану

 

 

110 років тому розпочалося будівництвоБудинку Земської управи - (1908)

 

 

Спору­дження будинку земської управи розпочато у 1908 році на кош­ти Олександрійського повіту та міста на ділянці, що належала голові управи С. Пищевичу. Його красень-особняк у стилі модерн знаходиться поруч. Історія цієї родини — вихідців із Сер­бії — типова для нашого краю. Про Пищевичів згадується навіть в «Историческом очерке г. Елисаветграда». 31 грудня 1763 року правитель Нової Сербії генерал-полковник О. Мелгунов відпустив поручика Пандурського пі­хотного полку Георгія Пищевича на батьківщину, щоб той вивіз звідти сво­їх родичів в Україну. Досить швидко серби асимілювалися, і через якихось сто років лише характерні прізвища нагадували про їхнє походження С. Пищевич заслуговує поваги уже хоча б за те, що завдяки йому в шах­тарському місті маємо два архітектур­них шедеври.   У  декорі  фасадів та інтер'єрів будинку земської управи та­кож використано елементи модерну. Не виключено, що його, як і особняк Пищевича, проектував один архітектор.

 Як свідчить повідомлення в газеті «Известия  Александрийского  Уездного Земства», урочисте освячення будинку відбулося 14 січня 1910 року. Після 1917 року будівля використовувалася під різні громадські заклади. Нині тут розмістився Палац школярів. Зміна призначення будівлі істотно не вплину­ла на планування та архітектурну ком­позицію фасадів. Стан об'єкта розці­нюється як задовільний, що трапляєть­ся дуже рідко.

Двоповерховий цегляний будинок земської управи на високому, з теса­ного каміння цоколі у плані має форму прямокутника з виступами на кутах го­ловного фасаду. Західний (головний) та північний фасади прикрашено еле­ментами зрілого модерну та неоукраїнського стилю. Головний фасад має си­метричну композицію, у центрі якої розміщується портал. Для більшої ви­разності над ним розташовано балкон на кронштейнах, а завершує верти­кальну композицію мансарда. До речі, ця назва пов'язана з прізвищем фран­цузького архітектора XVII століття Франсуа Мансара. Експресії фасаду надають лопатки, що з'єднують повер­хи, які мають канелюри і завершують­ся виступами з декоративними розет­ками. Завдяки цьому досягається бага­та гра світлотіні на архітектурних фор­мах. Симетричну композицію північно­го фасаду підкреслюють також два ку­тових балкони.

Взагалі, обидва поверхи споруди вирізняє різноманітна форма спарова­них вікон; зокрема, на першому повер­сі використано скошені вікна в неоукраїнському стилі. Ці елементи змушу­ють згадати одну з найвизначніших пам'яток українського зодчества: бу­дівлю губернського земства у Полтаві, споруджену В. Кричевським у 1908 ро­ці. Дворовий (східний) фасад прикра­шає велике вікно з арочним завершен­ням.

В інтер'єрі збереглися кам'яні схо­ди, прикрашені великою мармуровою вазою, а також покриття підлоги метлахською плиткою з  клеймами:  «Кравицький — Олександрія». У. залі засі­дань в наявності кришталева люстра, плафон на стелі, а також капітелі між-віконних пілястрів. Будинок земської управи — ціка­вий зразок провінційної архітектури початку XX століття, у якому органічно поєднуються архітектурні елементи неоукраїнського стилю та зрілого мо­дерну у споруді громадського призна­чення.

Нині – це Будинок дитячої та юнацької творчості.

 

Бібліографія:

1.      Ковальова Р. Український модерн/Р.Ковальова // Народне слово.- 1999.- 27 квітня.- С.3

2.      Жахалова Н.  " До последнего просителя доступным, вежливым, неподкупным судьею"/Н. Жахалова, // Городской курьер. - 2007.- 1 бер.- С. 4.

3.      Карпачова О.  Перший голова Земської управи / О. Карпачова // Олександрійський тиждень. - 2012. - 29 березня. - С. 2.