14 березня

70 років від дня народження

Повелька Кузьми Івановича

(1947)

 прозаїка, журналіста

Народився 14 березня 1947р. в с.Янівка (тепер с.Іванівка) Олександрівського району в селянській родині. Закінчив Поселянівську восьмирічку, Бобринецьке профтехучилище (1965), другий Харківський індустріально-педагогічний технікум (1973), Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування (1981), Київську ВПШ (1987).

Працював причіплювачем, служив у війську, завідував ремонтною майстернею, трудився інженером-діагностом, майстром виробничого навчання.

Друкується з 1979 р. З 1982 р. - на журналістській роботі.

Працював редактором Олександрійських міських газет «Вільне слово» та «Сільський вісник».

Автор художньо-документальної книги «Фатальні три дзвінки» (1994), «Талісман» (1996), віршів у колективній книзі «Джерело» (1992). Член Національної спілки журналістів України.

 

          Бібліографія:

1.    Зичемо творчої наснаги!: вітаємо! // Кіровоградська правда. - 2007. - 28 червня. - С.7.

2.    Повелько Кузьма Іванович[Електронний ресурс].-Режим доступу: http://oblast.kr.ua/catalog/p/1071-povelko-kuzma-ivanovich-14-03-1947-s-ivanivka.html.- (дата звернення 14.05.2016).-Назва з екрана

 

31 березня

180 років від дня народження

Гороновича Івана Івановича

(1837-1909)

юриста, кандидата права, статського радника, земського діяча,

першого голови Олександрійської земської управи

 

Народився І. І. Горонович 31 (18 березня за ст.ст.)  1837 р. в Олександрійському повіті. Юридичну освіту отримав в Київському університеті св. Володимира. На службу поступив в 1864 р. – судовим слідчим в Одеському повітовому суді, потім чиновником управління акцизних зборів Херсонської і частини Таврійської губерній.

З відкриттям в Олександрійському повіті  в березні 1865 р. земських установ, його було обрано першим  головою земської управи. На цьому посту він перебував до вересня 1871 р. Відмовившись він керівництва земською управою, І.Горонович залишився її гласним до 1904 р. Одночасно, він був і губернським гласним (1868 – 1895), де приймав активну участь і часто виступав з доповідями по різним питанням громадського життя.

Як юриста, в 1869 р. його було обрано почесним мировим суддею, потім - головою і членом з'їзду мирових суддів, дільничним мировим суддею. Він був діяльним членом Київського Юридичного Товариства. Відомо кілька наукових робіт І.Гороновича, серед яких важливе значення має "Изследование о сервитутах". Ця робота і зараз використовується юристами в практичній діяльності.

Власник с. Марто-Іванівка, де на особисті кошти збудував земську школу з ремісничим відділенням і кам'яну церкву.

Помер 2 квітня 1909 р. (ст.ст.), за непідтвердженими даними похований в с. Марто-Іванівка.

 

Бібліографія:

1.      Босько В. Найвидатніші діячі Олександрійського повітового земства: Іван Горонович, Микола Зерваницький. Семен Пишчевич та інші [Електронний ресурс]  . - Режим доступу:    http://n-slovo.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=217:the-. - Дата звернення 17.07.2016.- Назва з екрану

2.      Веселовский Б. Б.История земства за сорок лет/ Б.Б. Веселовский .- Санкт-Петербург : Изд-во О. Н. Поповой , 1909-1911 .- т.3.-С.318

3.      Жахалова Н. В.Никифоров и И.Горонович  // Городской курьер.-2008.-№16 (17 апреля).-С.11

4.      Жахалова Н.«До последнего просителя доступным, вежливым, неподкупным судьей…» /Н.Жахалова// Городской курьер. -2007. - № 9. – С.4

5.      «Некролог И.И.Гороновичу»// Известия Александрийского уездного земства.-1909.-№1