1990-1999

Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / Кер. кол. упоряд. Р.Я. Пиріг. - К.: Політвидав України, 1990. - 603, [2] с. - Із змісту: Кульчицький C.B. Трагічна статистика голоду. - C. 77-78.
Рец.: Рудич Ф.М. Свідчать документи: Голод 1933-го: Результати досліджень // Рад. Україна. - 1990. - 13 груд.
Марочко B. I. Голод і його "творці" // Комуніст України. - 1991. - № 6. - С. 78-79.
Шевчук В.П. Голод 1932-1933 років на Україні: Очима істориків, мовою док. // Укр. іст. журн. - 1991. - № 5. - С. 154-156.
Шевченко В. У полоні старих схем // Голос України. - 1991. - 19 черв.: ілюстр.
30-е годы: взгляд из сегодня: [Сб.] / Отв. ред. Д.А. Волкогонов. - М.: Наука, 1990. - 165 с.
Постанова ЦВК та РНК від 7 серпня 1932 р. (закон про колоски). - С. 40-55.
Голод 1932-1933 років на Україні: Свідчать арх. док. / Вступ, сл. Р. Пирога // Під прапором ленінізму. - 1990. - № 8. - С. 64-86.
Голод 1933 года / Вступ, ст., коммент., подгот. текста Ю.И. Гончаренко, А.П. Чиченкова // Сов. арх. - 1990. - № 6. - С. 45-46, 52.
Голодомор 1932-1933: Свідчать док. / Підгот. В. Северин // Соц. культура. -1990. - № 10. - С. 16-17.
Кульчицький С.В., ШаталінаЄ.П. Джерела про колективізацію і голод на Україні: (За матеріалами ЦДА ЖР УРСР 1929-1933 pp.) // Архіви України. -1990. - № 6. - С. 38-49: ілюстр.
Панчук М., Диброва С. 20-30-е: Док., факты, свидетельства // Коммунист Украины. - 1990. - № 4. - С. 70-84.
О голоде 1932-1933 годов на Украине и публикации связанных с ним архивных материалов: Постановление ЦК Компартии Украины // Правда Украины. - 1990. - 7 февр.
Пиріг Р. Повернення правди: [За арх. матеріалами] // Рад. Україна. -1990. - 27 берез.
Северин В. Як насувався голодомор: (Док. історії) // Київ. правда. - 1990. - 18 верес.; Веч. Киев. - 21 сент. - Рос. мовою.