В грудні  виповнюється:

100 років  Олександрійській друкарні

У грудні 1918 року на основі об'єднання кількох приватних дрібних друкарень була орга­нізована одна єдина - Олександрійська. З 1918 по 1920 рік в ній друкувалася газета "Известия Александрийского уездного исполкома". Першим директором друкарні був Н.Резніченко.

У 1920 році почала виходити газета «Укроста». Вона видавалась на суто гро­мадських засадах і термін її виходу за­лежав від кількості накопиченого для друкування матеріалу. У тому ж році друкарня почала виготовляти і різні бла­нки обліку для підприємств Олександрії та Кременчука. У кінці літа 1929 року з'явився перший номер газети "До перемоги". Через дея­кий час ця газета почала носити назву "Колективіст Олександрійщини", і вихо­дила вона до 1939 року. У березні 1939 року Олександрійська міська друкарня почала друкувати газету "Більшовицька правда".

На початкуДругої світової війни проводився вивіз устаткування підпри­ємств Олександрії, але устаткування друкарні вивезти так і не встигли. Проте більша частина шрифтів і папір були заховані в таємному місці працівниками друкарні. Після звільнення Олександрії від фашистських загарбників друкарня знов почала працювати. З гру­дня 1943 року по червень 1944 року в ній друкувалась обласна газета "Кірово­градська правда".

Уже тільки в післявоєнні часи друкарня почала поповнюватись новою технікою. У 1951 році вона одержала лінотип Н-4. Отже, з того часу газети почали набирати на електричній машині. На початку 60-х років відбулась реконструкція виробни­чих площ друкарні, і в 1966-76 роках во­на поповнилась новим обладнанням, пі­сля чого свій обсяг роботи збільшила в 4 рази. Газета "Ленінський прапор" в ті часи друкувалась на ротаційній машині тиражем понад 27000 примірників. Тоді ж, під час розквіту "Ленінського прапо­ра", в так званий «застійний період» зміц­ніла матеріально-технічна база друкарні. У ній почали працювати 8 друкарсь­ких машин, три лінотипи, дві паперорі­зальні машини, позолотний прес.

У 1976 році, коли друкарню очолював В.І.Столбаненко, колектив підприємства у змаганні за високу культуру і зразкове поліграфічне оформлення газети одер­жав черговий вимпел колегії Держкомвидаву УРСР і Українського республікан­ського комітету профспілки працівників культури.

 

Бібліографія:

1.      Куделя І. Ювілей Олександрійської друкарні /І. Куделя// Олександрійський тиждень.- 1998.- 24 грудня.- С.2.

2.      Московченко І.Міську друкарню влада підтримає / І. Московченко // Вільне слово. - 2010. - 22 грудня. - С. 3.