У2018 році роковини:

 

110  років тому померВасиль Миколайович Никифоров

(1832 1908)

Народився в місті Олександрії в родині священика. Закінчив Херсонську духовну семінарію (1848-1855), після чого у 1858 році був рукопокладений у священики Успенського собору міста Олександрії.

З 1874 року Василь Никифоров працював у сфері освіти, спочатку викладаючи Закон Божий в Олександрійській жіночій гімназії та повітовому училищі. У 1884 р. обійняв посаду наглядача за церковнопарафіяльними школами Олександрійського повіту Херсонської губернії. З 1890 р. Василь Никифоров — голова Олександрійського повітового відділення Єпархіальної Училищної Ради, настоятель Олександрійського собору, з 1893 р. —  протоієрей .

У 1899 р. був призначений духівником та законовчителем Одеської семінарії.

Автор історико-краєзнавчих праць:

-          «Описание прихода, принадлежащего соборной Успенской церкви уездного города Александрии Херсонской губернии» (1873),

-          «Нариси Олександрійського повіту Херсонської губернії» (1876),

-          «Кураковский договор козаков с поляками 1625 года» (1885),

-          «Матеріали до вивчення церков у Олександрійському повіті Херсонької губернії» (1901),

-          «Матеріали до вивчення історії церков в Херсонській єпархії. Повітове місто Єлисаветград» (1903),

-          “Село Федварь” (1900),

-          “Деревня  Марто-Ивановка, принадлежащая  приходу Александрийского Успенского собора” (1912 ).

Василь Миколайович Никифоров був членом Одеського товариства історії та давнини, членом-кореспондентом Московського  Імператорського археологічного товариства (1889).

Помер 9 (22) квітня 1908 р.

 

Бібліографія:

1.      Божко О. Василий Никифоров – священник, краевед и общественный деятель[Текст] // Городской курьер. – 2005. – 12 мая (№19). –С.4

2.      Божко О. Генеологічне дерево родини Никифорових [Текст] // Городской курьер. – 2008. –17 апреля (№16) . – С.11

3.      Божко О. Летописец родного края [Электронный ресурс] . - Режим доступа: http://eparhia-alexand.at.ua/publ/13-1-0-24 .- Загл. с экрана.

4.      Бракер Н.А. Перший краєзнавець Олександрійщини [Текст] // Єлисавет.-1992.-25 листопада (№14).-с.2

5.    Вальчишена Т. Земляки-дослідники історії нашого краю/Т. Вальчишена //Вільне слово.- 2006.- №22

6.      Василій Никифоров  //Енциклопедія Сучасної України.Т.4.- К.,2005.-с.118

7.      Вступление в должность нового духовника в Одесской духовной семинарии // Херсонские епархиальные ведомости.-1899.-№24 (15 декабря), прибавление.-с.711-713

8.      Голобородько В. Очерк, длинною в жизнь. 150 лет первой публикации Василия Никифорова «Исторический, статистический и єтнографический очерк уездного гоода Александрии» /В. Голобородько// Городской курьер .- 2008.- №44.- С. 11

9.      Голобородько В. Патриот и священник [Текст] // Городской куръер.-2008.-№16 (17 апреля).-с.11

10.  Голобородько В. Перші Никифоровські читання [Текст] // Городской куръер.-2012.- 23 февраля (№ 9).-с.5

11.  Горонович И. Заштатный протоиерей города Александрии Херсонской губернии, о. Василий Николаевич Никифоров: (некролог )// Херсонские епархиальные ведомости.-1908.-16 мая-1 июня(№10-11).- с.294-300

12.  Жахалова Н. Роботи В.М.Никифорова в публікаціях та виданнях [Текст] // Городской куръер.-2012.- 23 февраля (№ 9).-с.5

13.  Жахалова Н.В. Василій Никифоров [Текст] // Енциклопедія Сучасної України.Т.4.-К.,2005.-с.118

14.  Жахалова Н.Памяти священника и краеведа Никифорова, посвящается [Текст]// Городской курьер.-2008.-17 апреля (№ 16).–С.11

15.  Земляки-дослідники історії нашого краю [Текст] //  Вільне слово. -2006. – 31 травня  –С.5

16.  Кузик. Б. М., Білошапка. В. В. Кіровоградщина: Історія та сучасність центру України. 2 том. — Дніпропетровськ. Арт-Прес, 2005.

 

 

90 років тому помер Востриков Порфирій Єрмолайович (1860-1928),

перший санітарний лікар Олександрійського повіту

 

Народився в станиці Усть-Медведецькій Донської області в незаможній козацькій родині. 1880 вступає на медичний факультет Московського університету. Далі - робота санітарним лікарем в Тираспільському повіті, де створює хіміко-бактеріологічну лабораторію. Його наукові розробки друкувались в Реальній енциклопедії медичних наук.

Згодом переїхав працювати доОлександрії та Нової Праги, де прожив до кінця життя.Востриков відомий перед усім тим, що створив у Новій Празі перший у повіті повноцінний пологовий будинок. Його великий фотографічний портрет, зроблений у фотомайстерні Харлаба в Єлисаветграді, обрамлений у масивну дерев'яну раму зберігається у Краєзнавчому музеї м.Кропивницького. На ній вирізані дати «1886-1911» - роки, коли Порфирій Востриков був земським лікарем у Новій Празі.Учасник міжнародного конгресу лікарів 1912 р. у Лондоні.

У 1914 році Вострикова П.Є. було обрано головним лікарем Херсонської губернської лікарні. Та через рік повернувся до Нової Праги, так як усвідомлював що сільському населенню він потрібен більше.

Автор наукових робіт з медицини.

Помер 8 лютого 1928 року.За проханням жителів, Порфирія Єрмолайовича було поховано у дворі Новопразької лікарні.